Parent Coach Certification® Programının (Ebeveyn Koçluğu Sertifika Programı) yöneticisi ve kurucusu Gloria DeGaetano ile bir söyleşi

Gloria DeGaetano ile PCI Koçu Arlene Angle, bu samimi söyleşilerinde PCI ve Gloria’yı “uykusundan uyandıracak kadar güçlü” hayali hakkında konuştular.

Arlene: Hayalin hakkında konuşmakla başlayalım. Hayalin neydi ve bu hayal seni niçin “uyandırdı”?

Gloria: Hayalimi en iyi, PCI’ın vizyonunda ifade etmiştim. Özetle, içinde yaşadığımız toplum gittikçe daha teknoloji ağırlıklı hale gelirken, insanlığımızı kaybetmemeyi tam tersine geliştirmeyi hayal ettiğimi söyleyebilirim. Bunun anlamı, anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken, onların optimum gelişimlerini, yaratıcılıklarını ve mutluluklarını desteklemesidir. Anne babaların bunun için çok çaba harcamamaları ve süreçten keyif almalarıdır. Ama içinde yaşadığımız çılgın kültürde, genellikle anne babaların tüm bunları ellerinden gelen en iyi şekilde yapabilmeleri için sürekli bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Hayalim bana her gün, anne babalara en iyi şekilde yardımcı olabilmek için ne yapabileceğim, kim olabileceğim ve neye dönüşebileceğim konusunda “Bilinçli ol; uyanık kal” diye sesleniyor.

A. Ve, tabii ana baba koçluğunu tam da bunu yapmak için geliştirdin.

G. Evet – taa 2000’de. 1987’den beri anne babalarla ve anne babalara eğitim veren kişilerle çalışıyordum. Nelerin işe yaradığını ve nelerin işe yaramadığını biliyordum. Sonra 1990’larda, beyin üzerine yapılan çalışmalarda bir patlama oldu. Bu patlama günümüzde de sürüyor. Buna rağmen yaşadığımız şu “bilgi çağında”, anne babaların çoğu, ebeveynliğin meşakkatli ve kimi zaman bunaltıcı anlarında kulanabilecekleri doğru bilgiye sahip değil. Ve anne babalar gerekli bilgiye ulaştıklarında da bu bilgiyi gündelik ebeveynlik kararlarında kullanabilecek zamanları, motivasyonları ve kararlılıkları olmuyor. PCI koçları beyin araştırmalarının sonuçlarını, anne babaların kendi çocuklarına ilişkin bilgileri ve içgüdüleriyle uyumlu bir şekilde hayata geçirmelerinde yardımcı olurlar. Üstelik bunu ebeveynlerin sık sık ihtiyaç duydukları bir şefkatle ve yüreklendirmeyle yaparlar.

A. Ve 2000’den beri başka ebeveyn koçluğu programları da sunulmaya başladı. Anne baba koçluğunun şu andaki durumuna ilişkin ne düşünüyorsun?

G. Şimdi Arlene, senin de bildiğin gibi 1999’da İnternetin arama motorlarında “ebeveyn koçu”, “ebeveynlik koçluğu”, “anne baba koçu” gibi terimleri girdiğimde hiç bir sonuç bulamamıştım. Bu, beni ana baba koçluğu sürecine yönelik özel bir model geliştirmeye itti. Ailelerle 20 yıllık çalışma deneyimim sonucunda bir “ebeveyn koçunun” ne yapması ve ideal olarak ailelere nasıl destek vermesi gerektiği konusunda çok net bir fikrim oluşmuştu. Bu nitelikleri PCI Coaching Model™ (PCI Koçluk Modeli) çerçevesinde birleştirdim. İşte programımızı farklı ve etkili kılan bu. Ayrıca, ailelere destek veren uzmanlara, alet çantalarına koyabilecekleri özel bir koçluk modeli vermek istedim. Artık çok çeşitli ebeveyn koçluğu eğitim programı ve ebeveyn koçu tanımının olduğunun farkındayım. Bunların bir kısmı son derece geçerli ve işe yarar olsa da bizim modelimizin araştırmalara dayandığını benzersiz ve etkin olduğunu biliyorum. Genel olarak, ev ortamında gözlem yapan bir kişiden, ebeveynlik danışmanına ya da güç temelli bir terapi modeli uygulayan bir psikoterapiste kadar herkes “ebeveyn koçu” olabilir. Ebeveyn koçunun güvenilir referansları olabilir de olmayabilir de. Bu alanda hiç bir denetim yok. PCI’ın bu kadar yüksek standartlarının olmasının ve akademik dürüstlük vurgusunun bir nedeni de bu.

A. Saygın bir program arayan profesyonellerin programda ne sunulduğunun farkında olmaları gerekir değil mi?

G. Evet kesinlikle. En başından itibaren üzerinde çalışılmış, kapsamlı bir ebeveyn koçluğu eğitim programı oluşturmaya karar verdiğimi bilmek, programımızı inceleyen adayların işine yarayabilir. Parent Coach Certification® (Ebeveyn Koçluğu Sertifikası) Eğitim Programını geliştirmek üç yılımı aldı. Programa Seattle Pacific Üniversitesi tarafından dört lisansüstü ders kredisi veriliyor. 2000’den beri programı güncel tutmak için çok sayıda değişiklik ve eklemeler yaptım, ama koçluk modelinin dört temel süreci aynı kaldı. Ve en başından itibaren potansiyel adaylar için bir başvuru sürecinin gerekeceğini biliyordum.

A. Evet, PCI başvuru süreci beni biraz şaşırtmıştı. Yalnızca para ödeyip sunulan bazı materyalleri çalışmak yeterli değil.

G. Doğru. Yalnızca anne babalarla çalışmak istemeniz, bu program için uygun niteliklere sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, adayların daha önceki eğitimlerinde ve profesyonel hayatlarında, anne babalarla çalışma hevesini ve kapasitesini göstermiş olmaları gerekiyor. Uzmanlara, anne babalara yardım edecek temel bilgileri vermekle yetinmek istemiyoruz. Uzmanları daha çok ailelerin hayatında dönüştürücü olmak üzere eğitiyoruz. Bu nedenle zaten ailelere destek olacak temel ve uygulamalı bilgiye sahip deneyimli uzmanlar istiyoruz. İkincisi, senin de bildiğin gibi PCI, yüksek lisans düzeyinde, titiz bir çalışma gerektiren bir program. Ve mümkün olduğunca, bu programa katılan adayların programı başarıyla tamamlayabilecek ve başarılı bir ebeveyn koçluğu kariyeri sürdürebilecek kişiler olmalarını istiyoruz.

A. Eğitim sürecinde senin ve diğer eğitmenlerin desteğine minnettarım. Ayrıca beni çarpan şeylerden biri de, dönüşüm sürecinin katalizörleri olduğumuzu anlamamızın üstünde bu kadar durulmasıydı. Biz koçuz, aynı zamanda da katalizörüz.

G. Kesinlikle. Modelimizin özünü oluşturan fikir bu, Arlene. Tabii ki anne babaların ebeveynlik sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı oluyoruz. Bize endişelerle ve kaygılarla geliyorlar. Biz de onların kendileri ve çocukları için geçerli olabilecek özel çözümler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Ve bunu en iyi, pozitif bir değişim sürecinde, onlara rehberlik ederek yapıyoruz. Modelimizde koçluğun yeri, bilgilendirmeden çok daha kapsamlı. Anne babalara, kendilerine uygun bir değişim sürecinde koçluk yapıyoruz. Böylece, edindikleri bilgiyi günlük hayatlarında gerçekten uygulayabiliyorlar. Anne babalar bizden ayrılırken gerçekten değişmiş oluyorlar. Koç olarak bunu başarabilmek için bizim de kendi içimizde bir paradigma değişikliği gerçekleştirmemiz gerekir. Bizim bu dönüşüm sürecindeki rolümüz, eğitimciliğin ya da mentörlüğün ötesinde. Bir yıllık bir programda öğrenciler, bu yeni paradigmayı içselleştiriyorlar.

A. PCI programı bir yıllık bir program olduğu için, programa başlarken hiç beklemediğim zengin ve anlamlı deneyimler yaşadım.

G. Etkili ve sürdürülebilir bir değişim sürecini oluşturan bileşenlerin neler olduğu konusunda kapsamlı bir araştırma yaptım ve saptadığım bileşenleri bu eğitime yerleştirdim. Eğitim yılı boyunca öğrencilerin, derinden bir dönüşüm yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hissetmelerini istiyorum. Böylece bu deneyimi, ebeveyn koçu olarak çalışmaya başlamadan önce, PCI yolculukları sırasında, kendileri yaşamış oluyorlar. Bir çok öğrenci ve PCI mezununun bir dönüşüm yaşadığını – program sırasında anlamlı bir şekilde değiştiğine ifade etmesi, beni çok memnun ediyor. Doğruyu söylemeliyiz Arlene, PCI eğitiminin bu kadar olumlu karşılandığını görmek beni hep biraz şaşırtıyor. En cüretkar hayallerimden bile daha tatmin edici bir durum bu.

A. Şeffaflığını her zaman takdir etmişimdir.

G. Dürüstlük gelişimimizi hiç bir zaman engellemez – aslında tam tersine. Sahici ve kendime karşı dürüst olmak benim için en önemli şeylerden biri. Bu ilke, PCI programında ve bize katılanlarda da yansımasını buluyor. Doğru yolda olduğumuzun çok güçlü bir “göstergesi” oldu bu, çünkü aramıza gerçekten nitelikli, bu işe kalbini adamış, tutkulu aile destek uzmanları katılıyor. Bu, hayalimin ikinci bölümüydü – birbiriyle benzer görüşlere sahip, birbirlerinin ve her yerdeki ebeveynlerin iyiliği için birbirlerini destekleyen ve birlikte çalışan ebeveyn koçlarından oluşan bir topluluk yaratmak.

A. Hayaline ulaşmana ne kadar kaldı?

G. Hayalimi yaşıyorum Arlene! PCI Koçları Ağı gittikçe büyüyen, hayat dolu, küresel bir topluluk.

A. Öyleyse PCI, hem bir eğitim programı hem de bir topluluk mu?

G. Evet kısaca öyle. Parent Coach Certification® Eğitim Programımız, ailelerle çalışan uzmanlara isterlerse becerilerini ve referanslarını geliştirebilecekleri yeni bir kariyer sunuyor. Sayısı gittikçe artan PCI koçları, farklı görüşler ve yeni bakış açıları getiriyor. Yıllık konferanslarımızın yanısıra, devam eden eğitim fırsatları ve bölgesel toplantılar, PCI koçlarının temas halinde olmalarını ve sertifikalarını güncel tutmalarını sağlayan yöntemlerden bazıları.

A. PCI, aynı zamanda bir hareket. Benim sevdiğim yönlerinden biri de bu!

G. Evet, PCI topluluğunun bir parçası olan vicdanlı kişiler aynı zamanda sinerjik bir hareket oluşturuyorlar. Ortak bir vizyon çevresinde birleşip kendi çevremiz üzerinde etkili olmak. PCI’ın hepimize enerji ve canlılık verdiğini düşünmek hoşuma gidiyor. Bu benim için son derece rahatlatıcı ve ilham verici bir düşünce!

A. Parent Coach International için ufukta ne görüyorsun?

G. Herkes için fırsatların arttığı bir büyüme. Daha fazla PCI koçunun çalışması ve içinde yaşadığı topluluğun lideri olması. Mezunlarımız, ailelere destek arenasında dönüştürücü prensip ve uygulamaların öncülüğünü yapacak benzersiz bir donanıma sahipler. PCI’ın ve ilgili mezunlarının daha görünür bir topluluk liderliği oluşturma fırsatı yaratmak için birlikte çalıştıklarını görüyorum. Ve her şeyden önemlisi, tüm dünyada gittikçe daha çok sayıda ebeveynin, PCI koçlarının sunduğu koçluğun muhteşem, hayatı zenginleştirici deneyimini yaşadığını görüyorum!

I found the PCI course to be well researched and put together. I learned so much through the course, the reading materials and the interactions that I had with PCI instructors. It has been an incredibly enriching experience completing this course.
Laura MarkowitzCape Town, South Africa

Contact Us

Email Newsletter

Events

(No Events Right Now)

© 2000 – 2018 Parent Coach International.  Terms of Use  |  Privacy Policy